Kościół szpitalny św. Anny

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Mniejszy, uboższy i nieco młodszy “bliźniak” kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym. W momencie budowy, murowany kościół świętej Anny wzorowano na najbardziej rozpoznawalnej świątyni w mieście.

Jednak historia obu obiektów nie toczyła się identycznie, więc podobieństwo widać dziś głównie w ogólnym kształcie i szczytem z obeliskami. Mimo różnic, oba kościoły stanowią cenny zabytek wyjątkowego stylu architektonicznego, jakim jest renesans lubelski.

Budowę świątyni zakończono w 1670 roku, po ponad 20 latach pracy - potop szwedzki miał znaczący wpływ na to niezbyt imponujące tempo. Wcześniej na jej miejscu stało drewniane sanktuarium pw. Świętego Ducha. Kościół lub kaplicę wspominają już źródła datowane na 1530 rok.

Kościół św. Anny jest jednonawowy, z zamkniętym półkolem prezbiterium, pod którym znajdują się krypty. Wnętrza i zewnętrzne ściany nie są tak bogato zdobione, co nie znaczy że nie ma czego podziwiać. Sztukateria sklepienia, choć mniejsza i prostsza niż w kościele św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, również może się podobać. Na XVIII-wiecznym ołtarzu głównym wiszą 3 obrazy: na środku św. Anny Samotrzeciej, po bokach św. Joachima i św. Józefa. 2 drewniane ołtarze boczne, z ornamentami i złoceniami, również zdobią piękne malowidła - przedstawiają św. Barbarę i scenę zwiastowania. Z kolei ściny prezbiterium zdobi fresk “Ostatniej Wieczerzy” - prawie jak w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Obok kościoła św. Anny w 1635 r. wybudowano szpital i przytułek. Na patrona tych instytucji powołano Świętego Ducha. Budowla zwraca uwagę manierystycznym szczytem, bogato ozdobionym sterczynami i w spiralnymi ornamentami. W latach ‘50 budynek przeobrażono na dom kultury i bibliotekę. Aktualnie mieści się tu siedziba Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Mini przewodnik

Zabytkowa świątynia z 1670 roku, z ciekawie dekorowanym wnętrzem. W momencie budowy jawnie wzorowana na starszym kościele parafialnym. Późniejsze przebudowy sprawiły, że podobieństwo widać dziś przede wszystkim w kształcie bryły i szczytach zwieńczonych obeliskami. Kościół św. Anny, razem z pobliską kaplicą Świętego Ducha, przedstawia styl renesansu lubelskiego.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja