ul. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym