Kilka słów o Kazimierzu Dolnym

KAZIMIERZ DOLNY - Miasto i gmina w powiecie puławskim oraz województwie lubelskim. Początek osady na miejscu dzisiejszego Kazimierza to XI wiek. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w pierwszej poł. XIV wieku. W roku 2006 liczba mieszkańców wynosiła 3584 osób. Założenie miasta obronnego u stóp nowego zamku, przyznaje się Kazimierzowi Wielkiemu. W wieku XVII, dzięki m.in. handlu zbożem trwał "złoty wiek" Kazimierza Dolnego i z tego okresu pochodzą najciekawsze zabytki. Mimo upadku Rzeczypospolitej i rozbiorów handel nadal, co jakiś czas, dawał konkretne zyski. Po odzyskaniu niepodległości nowe władze przystąpiły do odbudowy miasta.Po wielu wiekach, uroda miasteczka zostaje odkryta przez artystów. Szczególnie podoba się malarzom, miejsce to z niezwykłą siłą przyciąga coraz większe rzesze jego miłośników. Bardzo dobrze jest przyjechać w czerwcu i posłuchać muzyków ludowych. W sierpniu odbywa się festiwal filmowy, a w kościele farnym trwają koncerty. Warto też odwiedzić "Kuncewiczówkę".

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ATRAKCJI:

  1. ZAMEK - Zespół fortyfikacji obronnych z składający się z dwóch części: Zamku dolnego i zamku górnego. Zamek dolny został wybudowany przypuszczalnie z polecenia Króla Kazimierza Wielkiego około połowy XIV wieku. Pierwsza budowla wraz z basztą, była budowana z wapienia, a mury sięgały grubości 2 metrów. W XV wieku nowi właściciele, rodzina Gotów, dokonał rozbudowy, a kolejny właściciel Mikołaj Firlej sprowadza architekta Santi Gucciego i nadaje swojej rezydencji typowy charakter włoskiego renesansu. Zamek górny jest skromniejszy w ozdoby. Główna, górująca część to baszta zwana czasem wieżą Łokietka. Od XVII wieku cały kompleks zamkowy zostaje wielokrotnie niszczony i palony, a nawet wysadzony w powietrze. Obecnie piękna ruina z bogatą historią.
  2. SYNAGOGA - Zbudowana w XVIII wieku, w miejscu dzisiejszej ulicy Lubelskiej. Jest to późnobarokowa budowla, murowana z wapienia, na planie prostokąta 14,8 m x 16,9 m. Zachowała się sala modlitewna i sala dla kobiet - babiniec. Ściany były dawniej pokryte bogatymi polichromiami przedstawiającymi Ścianę Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli. Pod koniec II wojny światowej, po przybyciu niemieckich wojsk frontowych, budynek synagogi został totalnie zniszczony, a w coraz większej ruinie pozostawał do 1953 roku. Po prowizorycznej odbudowie bożnicę przeznaczono na salę kinową. Na ścianie bocznej ciekawostką jest zegar słoneczny.
  3. KAMIENICA CELEJOWSKA - Często nazywa się pod św. Bartłomiejem, bo na jej fasadzie, w attyce po prawej stronie znajduje się figura świętego Bartłomieja. Niektórzy nazywali ją również Czarną kamienicą, ze względu na ciemną barwę tynku ściany frontowej. Przypuszcza się, że powstała w XVI wieku, a pierwszym właścicielem był Bartłomiej Celej będący rajcą miejskim i zamożnym kupcem. Kamienica jest dwukondygnacyjna z typowym układem wnętrz. Na fasadzie głównej charakterystyczne formy zdobnicze stosowane przez renesansowych rzeźbiarzy i murarzy. Po II wojnie światowej w kamienicy powstała pracownia architektoniczno-konserwatorska Karola Sicińskiego. Obecnie w Kamienicy mieści się muzeum.
  4. KAMIENICE POD ŚW MIKOŁAJEM I KRZYSZTOFEM - Kamienice zbudowano w XVII wieku. Ich właścicielami byli dwaj bracia Przybyłowie - Mikołaj i Krzysztof. Na fasadzie głównej umieścili swoich świętych patronów. Obie kamienice posiadają taki sam układ fasad, bardzo bogato zdobionych płaskorzeźbami postaci ludzkich i zwierzęcych a także ornamentami roślinnymi. Motywy związane z mitologią, ale również z chrześcijaństwem, to taka renesansowa groteska wykuta w skale wapiennej lub wyryta w zaprawie tynkarskiej. Kamienice są niskie, bo posiadają dwie kondygnacje, a wysokie attyki tworzą iluzję wysokości.
  5. ZAMEK FIRLEJÓW W JANOWCU - Jest to zespół budowli tworzących magnacką rezydencję. Do zwiedzania obecnie są przeznaczone następujące obiekty: zamek bastejowy, dwór barokowy, spichlerz zbożowy, stodoła drewniana z XIX wieku, a także zespół zabudowań gospodarczych.Zamek był własnością magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich, a architektami byli nie kwestionowani mistrzowie tj. Santi Gucci Florentino, Giovanni Battista Falconi oraz Tylman z Gameren. Obecnie zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego.
  6. MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE - Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza w latach 1926-39 zaczęło w Kamienicy Celejowskiej gromadzić swoje zbiory dotyczące miasta. W okresie wojny zbiory zostały rozproszone, a czas powojenny nie sprzyjał scalaniu kolekcji. Muzeum Regionalne powstało dopiero w 1966 roku, a w 1972 przekształcono je w Muzeum Kazimierza Dolnego, następnie w 1987 było to już Muzeum Nadwiślańskie. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 19 tys. eksponatów z dziedziny sztuk pięknych, historii, etnografii i przyrody doliny Wisły. Zbiory znajdują się w Kamienicy Celejowskiej, dawnym spichlerzu zbożowym, willi "Kuncewiczówce" i na zamku w Janowcu.
Dodano: 2016-06-20
Komentarze (0)
Dodaj komentarz